Upgraden naar Microsoft Windows 10 met een goed gevoel!

De titel van deze blogpost geeft in één zin weer waar de tool Upgrade Analytics voor is.

Upgrade Analytics verzamelt informatie van bestaande werkplekken welke zijn uitgerust met Windows 7 en/of Windows 8.x; hiermee krijg je inzicht in de kans van slagen voor het uitvoeren van je Windows-upgradetraject. Upgrade Analytics is een cloud gebaseerde dienst.

Architectuur van Upgrade Analytics

De onderstaande afbeelding geeft een weergave van de architectuur van Upgrade Analytics.

upgrade-analytics-architecture

Op de bestaande werkplekken dient een script gedraaid te worden om de inventarisatie te versturen naar de data management service in Azure. Hiervoor is er op de werkplekken een “Compatibility update” nodig om de juiste telemetry naar Microsoft te sturen. Tijdens het draaien van het script worden onder andere applicaties-, drivers- en hardware-specificaties verzonden. Microsoft verwerkt en analyseert deze data om deze vervolgens overzichtelijk volgens vooraf gedefinieerde stappen te tonen in de OMS omgeving.

Operations Management Suite (OMS)

Upgrade Analytics zit als solution binnen de Operations Management Suite, ofwel OMS afgekort.

OMS is een groepering van cloud gebaseerde diensten voor het managen van on-premises en cloudomgevingen. Zie hier het overzicht wat OMS biedt. Upgrade Analytics werkt op basis van 4 fasen.

oms-faseringFase 1: Voorbereiden van de omgeving (Prepare your environment)

Dit onderdeel van Upgrade Analytics geeft een overzicht van de computer en applicatie inventarisatie. Hieruit komt ook direct een overzicht van computers welke in aanmerking komen voor een pilot omdat hier geen bekende problemen op zijn aangetroffen qua compatibiliteit. Hiernaast kan er in het overzicht van de geïnventariseerde applicaties een prioritering worden aangebracht om de juiste focus te leggen op het uitvoeren van eventueel benodigde compatibiliteit onderzoeken.

Fase 2: Oplossen van problemen (Resolve issues)

In deze fase wordt een overzicht gegeven van de applicatie en driver inventarisatie met de ontdekte potentiele problemen. Hierbij wordt waar mogelijk direct een oplossing aangedragen dor de upgrade analytics solution.

Bij elke applicatie wordt zeer bruikbare details getoond. Denk hierbij aan het wel of niet voorkomen op de “Ready for Windows” lijst en hoe vaak deze applicatie met de aangetroffen versie reeds in gebruik is in combinatie met Windows 10.

ua-app-chrome

Fase 3: Uitrol (Deploy)

In deze fase wordt een overzicht gegeven van alle werkplekken en in welke fase deze werkplekken zijn. Hierbij kan de lijst met computers welke klaar zijn om uitgerold te worden geëxporteerd worden om vervolgens te importeren in de uitrol tool naar keuze. Hier komt op een later moment ook een koppeling met Microsoft System Center Configuration Manager.

Fase 4: Site-analyse (Site discovery)

In deze fase wordt, als dit is aangezet bij de inventarisatie, de data zichtbaar van het gebruik van websites en de compatibiliteit ten aanzien van de upgrade naar Windows 10 en Internet Explorer 11. Om deze data ook te verzamelen bij de inventarisatie van de werkplekken dient dit expliciet aangegeven te worden. Deze data wordt niet standaard zichtbaar.

Microsoft System Center Configuration Manager

Er komt ook nog een koppeling naar de on-premises management tool System Center Configuration Manager. Deze is momenteel al is technical preview beschikbaar en zal binnen niet al te lange tijd in de volgende release beschikbaar komen. Hier in een latere blogpost meer over.

Concluderend: Upgrade Analytics definitieve aanrader

Werkt uw organisatie of de organisatie waarin u werkzaam bent momenteel nog met Windows 7 of 8.x, dan is Upgrade Analytics zeker een aanrader om te gaan bekijken. Deze zal in het minst gunstige geval in ieder geval inzicht geven in de mogelijke scenario’s waar tegenaan gelopen kan worden bij het uitvoeren van de upgrade. Mochten er nog vragen zijn of wenst u geassisteerd te worden bij de inrichting en / of uitvoering van OMS en Windows 10: laat een comment achter in de ruimte hieronder.

 

mm

Over René Berendsen

Principal consultant in het platformteam van Winvision

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *