De houdbaarheidsdatum van de cloud

? cloud houdbaarheidsdatum: 2020/10/05

Op een warme, zomerse dag merkte ik onlangs dat de verwarming aanstond. Na onderzoek bleek een thermostatische verwarmingsknop defect. Een goed moment om de verwarming smart te maken. Maar hoe? Met hulp van de cloud.

Nieuwe dimensie

Enthousiast bekeek ik welke producten m’n verwarming makkelijk kunnen ombouwen naar een per-kamer regelbaar, cloud bestuurd systeem. Ik ben geneigd om de gebruikelijke eisen aan een verbouwing te vergelijken: toepasbaarheid, gebruiksgemak, ontwerp en kosten. Tegenwoordig lijkt er echter een extra dimensie achter de producten te zitten. Voorheen kocht je bij de bouwmarkt een product dat we tientallen jaren zonder omkijken konden gebruiken. Nu moeten we ons afvragen of het product in onze digitale omgeving past én hoe lang het correct werkt.

De cloud is een feit in ons leven en zit nu overal om ons heen. Zo ook in de diverse systemen voor mijn verwarming. Het was voor mij een moment om stil te staan bij welke impact de transitie van een product-georiënteerde samenleving naar een wereld waar dienstverlening centraal gaat staan. De voordelen zijn immers duidelijk: de centraal aangestuurde systemen in de cloud zijn slimmer, dynamischer en beter beschikbaar dan wanneer mensen een “smart hub” of andere regelaar lokaal hebben staan. Daar staat tegenover dat de producten meer afhankelijkheden kennen. Hoe werkt zo’n product wanneer de cloud er even niet is tijdens een lokale internetstoring? Hoe lang mag een consument updates en een werkbare dienst verwachten voor zijn consumenten elektronica?

Het is één ding wanneer je telefoon na twee jaar nog maar weinig updates krijgt, het is een andere zaak als je na vier jaar nogmaals je smart verwarmingssysteem mag vervangen. Met deze relatief nieuwe categorie van producten (domotica) zijn consumenten en fabrikanten nog op zoek naar een middenweg tussen verwachtingen en een realistische tijdsduur voor ondersteuning.

De cloud in je zakelijke omgeving

In je zakelijke omgeving staan wij vaak stil bij dit soort aandachtspunten. Hoe gaan we de centrale dienst gebruiken en past onze huidige omgeving goed bij deze dienst? Zijn er knelpunten die we kunnen oplossen zodat de gebruikerservaring van de nieuwe diensten optimaal is? Zijn er afspraken over de bereikbaarheid van diezelfde dienst?

Daarnaast is het belangrijk om in je organisatie stil te staan bij de wijzigingen in de nieuwe dynamische wereld van cloud: diensten veranderen regelmatig en daarbij moeten de afhankelijke componenten net zo snel mee veranderen. Hoe sta je tegenover verandering? En wat mag je verwachten van je dienstverlenende partner?

Veranderende wereld

Microsoft geeft zelf (geplande) wijzigingen in haar cloud aan in de publiek inzichtelijke Cloud Platform Roadmap. Hier geven zij aan wanneer zij nieuwe componenten toevoegen, wijzigingen die nodig zijn en wat de impact is op je organisatie. Maar ook bij een grote organisatie als Microsoft, kunnen de prioriteiten veranderen. Zo gaf Microsoft vorig jaar aan dat haar Azure RemoteApp (ARA) cloudproduct geen nieuwe functionaliteit meer krijgt, de dienst niet zomaar verkrijgbaar is en tot eind Augustus 2017 voor bestaande klanten beschikbaar is.

Door de partnership aan te gaan met Citrix, verleggen zij hun focus van hun ARA-product naar Citrix XenApp Essentials Service. Wat belangrijk is om op te merken, is hoe zij omgaan met de transitie van een eerder aangeboden oplossing naar mogelijke alternatieven.. In een realistisch tijdpad voor bedrijven die open staan voor verandering.

Een cloud houdbaarheidsdatum?

Waar wij in een particuliere setting nog op zoek zijn naar realistische verwachtingen van toeleveranciers, zijn wij veelal zakelijk veranderende omstandigheden al langer gewend. Hoe flexibeler de organisatie staat tegenover deze nieuwe diensten, des te beter deze kan aansluiten bij zijn eigen steeds meer dynamische omgeving.

Zit er een houdbaarheidsdatum op de cloud?

Nee, gegeven de dynamische eigenschappen van dien.

Zit er een houdbaarheidsdatum op je specifieke clouddienst?

Zeker. Is dat erg? Dat hangt van je eigen omgeving af.

mm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *